نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/24 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/24 پنجشنبه ساعت 13:37:15 روز ۱۳۹۹/۱۰/۴ چهار دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

261,960 دلار 318,030 یورو
262,050 بالاترین قیمت دلار 257,740 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
346,030 پوند 71,500 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,627 لیر 40,427 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
251,000 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post