نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/23 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/23 چهارشنبه ساعت 13:31:13 روز ۱۳۹۹/۱۰/۳ سه دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

257,830 دلار 311,690 یورو
257,850 بالاترین قیمت دلار 255,140 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
344,970 پوند 71,290 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,540 لیر 40,340 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
251,000 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post