نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/22 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/22 سه شنبه ساعت 13:31:18 روز ۱۳۹۹/۱۰/۲ دو دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

255,240 دلار 308,110 یورو
255,250 بالاترین قیمت دلار 254,440 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
342,070 پوند 70,690 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,600 لیر 40,063 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
248,020 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post