نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/21 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/21 دوشنبه ساعت 13:36:14 روز ۱۳۹۹/۱۰/۱ یک دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

254,510 دلار 308,400 یورو
254,530 بالاترین قیمت دلار 252,940 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
339,650 پوند 70,200 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,400 لیر 39,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
249,856 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post