نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/19 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/19 شنبه ساعت 13:31:51 روز ۱۳۹۹/۹/۲۹ بیست و نه آذر هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

255,650 دلار 314,210 یورو
257,550 بالاترین قیمت دلار 255,640 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
346,290 پوند 71,560 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,353 لیر 39,900 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
249,900 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post