نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/17 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/17 پنجشنبه ساعت 13:32:30 روز ۱۳۹۹/۹/۲۷ بیست و هفت آذر هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

258,030 دلار 315,430 یورو
258,050 بالاترین قیمت دلار 257,940 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
346,000 پوند 71,500 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,000 لیر 39,800 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
250,920 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post