نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/16 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/16 چهارشنبه ساعت 13:34:26 روز ۱۳۹۹/۹/۲۶ بیست و شش آذر هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

258,950 دلار 315,010 یورو
259,550 بالاترین قیمت دلار 258,440 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
344,880 پوند 71,270 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,900 لیر 39,700 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
250,583 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post