نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/15 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/15 سه شنبه ساعت 13:32:50 روز ۱۳۹۹/۹/۲۵ بیست و پنج آذر هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

257,480 دلار 311,960 یورو
257,550 بالاترین قیمت دلار 256,440 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
349,074 پوند 72,264 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,464 لیر 40,364 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
249,984 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post