نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/14 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/14 دوشنبه ساعت 13:32:37 روز ۱۳۹۹/۹/۲۴ بیست و چهار آذر هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

257,514 دلار 311,980 یورو
258,050 بالاترین قیمت دلار 256,940 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
345,204 پوند 71,754 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,424 لیر 40,224 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
256,524 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post