نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/13 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/13 یکشنبه ساعت 13:33:23 روز ۱۳۹۹/۹/۲۳ بیست و سه آذر هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

258,530 دلار 313,510 یورو
260,050 بالاترین قیمت دلار 258,440 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
344,940 پوند 71,280 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,114 لیر 39,914 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
257,114 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post