نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/12 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/12 شنبه ساعت 02:10:24 روز ۱۳۹۹/۹/۲۲ بیست و دو آذر هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

261,490 دلار 316,350 یورو
261,250 بالاترین قیمت دلار 260,640 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
351,040 پوند 72,660 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,040 لیر 40,940 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
257,140 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post