نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/12 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/12 شنبه ساعت 13:32:16 روز ۱۳۹۹/۹/۲۲ بیست و دو آذر هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

260,040 دلار 315,230 یورو
260,750 بالاترین قیمت دلار 260,030 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
348,380 پوند 71,990 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,200 لیر 40,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
256,979 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post