نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/04 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/04 شنبه ساعت 13:31:46 روز ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ پانزده بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

436,753 دلار 495,713 یورو
436,370 بالاترین قیمت دلار 435,810 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
557,253 پوند 123,683 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
24,553 لیر 67,553 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
352,873 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post