نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/02 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/02 یکشنبه ساعت 13:31:39 روز ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ دوازده دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

273,950 دلار 334,110 یورو
273,990 بالاترین قیمت دلار 273,790 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
398,910 پوند 80,560 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
21,900 لیر 46,650 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
256,320 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post