نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/28 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/28 سه شنبه ساعت 13:34:38 روز ۱۴۰۰/۷/۶ شش مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

278,760 دلار 325,610 یورو
278,810 بالاترین قیمت دلار 277,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
382,760 پوند 75,920 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,102 لیر 43,350 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
257,722 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post