نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/11 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/11 پنجشنبه ساعت 13:38:13 روز ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ بیست و یک اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

243,097 دلار 285,427 یورو
242,710 بالاترین قیمت دلار 241,240 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
345,387 پوند 68,487 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,600 لیر 38,677 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
233,277 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post