خوی

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/02 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/02 جمعه ساعت 13:31:33 روز ۱۴۰۱/۹/۱۱ یازده آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 358,740 دلار 375,550 یورو 360,710 بالاترین قیمت دلار 351,770 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 438,870 پوند 98,190 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/02 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 15,773,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۹/۱۱

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۱ مصادف با 2022/12/02 ساعت 12:31:28 جدول قیمت طلا در بازار تهران 15,773,000 طلای 18 عیار 21,030,000 طلای 24 عیار 15,782,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 15,542,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 21,042,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 20,722,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 165,970,743 سکه آزادی 173,420,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 15,773,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۹/۱۱ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/01 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/01 پنجشنبه ساعت 13:34:18 روز ۱۴۰۱/۹/۱۰ ده آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 357,880 دلار 373,750 یورو 360,710 بالاترین قیمت دلار 351,770 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 434,770 پوند 97,430 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/01 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 15,673,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۰

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۰ مصادف با 2022/12/01 ساعت 12:31:49 جدول قیمت طلا در بازار تهران 15,673,000 طلای 18 عیار 20,898,000 طلای 24 عیار 15,717,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 15,542,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 20,956,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 20,722,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 166,090,000 سکه آزادی 173,030,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 15,673,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۰ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/30 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/30 چهارشنبه ساعت 13:32:00 روز ۱۴۰۱/۹/۹ نه آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 354,600 دلار 367,390 یورو 355,300 بالاترین قیمت دلار 353,160 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 425,980 پوند 96,550 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/30 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 15,380,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۹

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ مصادف با 2022/11/30 ساعت 12:31:18 جدول قیمت طلا در بازار تهران 15,380,000 طلای 18 عیار 20,507,000 طلای 24 عیار 15,380,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 15,267,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 20,507,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 20,356,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 162,950,000 سکه آزادی 169,220,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 15,380,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۹ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/29 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/29 سه شنبه ساعت 13:33:56 روز ۱۴۰۱/۹/۸ هشت آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 357,010 دلار 371,330 یورو 357,800 بالاترین قیمت دلار 354,440 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 431,070 پوند 97,870 …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/29 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 15,297,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ مصادف با 2022/11/29 ساعت 12:31:20 جدول قیمت طلا در بازار تهران 15,297,000 طلای 18 عیار 20,396,000 طلای 24 عیار 15,353,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 15,286,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 20,470,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 20,381,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 161,600,000 سکه آزادی 169,530,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 15,297,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/28 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/28 دوشنبه ساعت 13:34:01 روز ۱۴۰۱/۹/۷ هفت آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 356,630 دلار 376,230 یورو 358,390 بالاترین قیمت دلار 351,820 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 437,000 پوند 98,270 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/28 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 15,438,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ مصادف با 2022/11/28 ساعت 12:34:29 جدول قیمت طلا در بازار تهران 15,438,000 طلای 18 عیار 20,584,000 طلای 24 عیار 15,468,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 15,371,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 20,624,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 20,495,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 163,530,000 سکه آزادی 170,480,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 15,438,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷ ادامه »

سبد خرید