خوی

نرخ قیمت ارز امروز 2022/07/01 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/07/01 جمعه ساعت 14:31:15 روز ۱۴۰۱/۴/۱۰ ده تیر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 535 دلار 535 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 388,665 پوند 535 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/07/01 جمعه ادامه »

نرخ قیمت طلا 14,341,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۴/۱۰

قیمت طلا روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۰ مصادف با 2022/07/01 ساعت 13:31:14 جدول قیمت طلا در بازار تهران 14,341,000 طلای 18 عیار 19,122,000 طلای 24 عیار 14,441,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,843,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 19,254,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 18,457,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 146,520,000 سکه آزادی 156,020,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 14,341,000 امروز جمعه ۱۴۰۱/۴/۱۰ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/30 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/30 پنجشنبه ساعت 14:31:08 روز ۱۴۰۱/۴/۹ نه تیر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 845 دلار 845 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 387,840 پوند 845 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/30 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 14,330,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۹

قیمت طلا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۹ مصادف با 2022/06/30 ساعت 13:31:33 جدول قیمت طلا در بازار تهران 14,330,000 طلای 18 عیار 19,106,000 طلای 24 عیار 14,415,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,843,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 19,220,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 18,457,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 146,580,000 سکه آزادی 155,130,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 14,330,000 امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۹ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/29 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/29 چهارشنبه ساعت 14:33:31 روز ۱۴۰۱/۴/۸ هشت تیر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 891 دلار 891 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 379,290 پوند 891 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/29 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,753,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۸

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۸ مصادف با 2022/06/29 ساعت 13:32:05 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,753,000 طلای 18 عیار 18,337,000 طلای 24 عیار 13,778,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,580,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,371,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 18,106,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 136,480,000 سکه آزادی 145,280,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,753,000 امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۸ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/28 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/28 سه شنبه ساعت 14:32:06 روز ۱۴۰۱/۴/۷ هفت تیر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 52 دلار 52 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 375,890 پوند 52 …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/28 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,665,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۴/۷

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ مصادف با 2022/06/28 ساعت 13:31:44 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,665,000 طلای 18 عیار 18,220,000 طلای 24 عیار 13,702,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,536,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,269,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 18,047,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 135,020,000 سکه آزادی 144,440,000 سکه …

نرخ قیمت طلا 13,665,000 امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۴/۷ ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/27 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/27 دوشنبه ساعت 14:31:24 روز ۱۴۰۱/۴/۶ شش تیر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 439 دلار 439 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 376,820 پوند 439 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/27 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت طلا 13,520,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۴/۶

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ مصادف با 2022/06/27 ساعت 13:31:29 جدول قیمت طلا در بازار تهران 13,520,000 طلای 18 عیار 18,026,000 طلای 24 عیار 14,020,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 13,365,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 18,694,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 17,820,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 134,980,000 سکه آزادی 142,220,000 سکه امامی …

نرخ قیمت طلا 13,520,000 امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۴/۶ ادامه »

سبد خرید