آرشیو قیمتی سال 1399

آرشیو قیمتی سال 99 قیمت پلاتین شنبه 1394/11/10 نرخ فعلی:873.10 بالاترین قیمت روز:873.10 پایین ترین قیمت روز:871.80 بیشترین مقدار نوسان روز:0.6 درصد بیشترین نوسان روز:0% نرخ بازگشایی بازار:873.1 زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۱۴ نرخ روز گذشته:872.9 درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02% میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.2 آرشیو قیمتی سال 99