آرشیو قیمتی سال 1398

آرشیو قیمتی سال 98 قیمت اونس نقره شنبه 1394/11/10 نرخ فعلی:14.33 بالاترین قیمت روز:14.33 پایین ترین قیمت روز:14.28 بیشترین مقدار نوسان روز:0.03 درصد بیشترین نوسان روز:0.14% نرخ بازگشایی بازار:14.32 زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۳۰ نرخ روز گذشته:14.31 درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14% میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.02 آرشیو قیمتی سال 98