آرشیو قیمتی سال 1395

آرشیو قیمتی سال 95 نرخ فعلی:9,350,000 بالاترین قیمت روز:9,350,000 پایین ترین قیمت روز:9,330,000 بیشترین مقدار نوسان روز:10,000 درصد بیشترین نوسان روز:0% نرخ بازگشایی بازار:934,000 زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۹ نرخ روز گذشته:9,350,000 درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0% میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0 آرشیو قیمتی سال 95

فهرست زیر شاخه‎های داخل آرشیو قیمتی سال 1395: