نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/06 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/06 شنبه ساعت 14:32:42 روز ۱۴۰۳/۴/۱۶ شانزده تیر هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد.

نرخ ارز 2024/07/06 شنبه

پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز
0 0 651,400 قیمت یورو
0 0 771,100 قیمت پوند
Rate this post