نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/12 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/10/12 پنجشنبه ساعت 13:33:02 روز ۱۴۰۲/۷/۲۰ بیست مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

511,237 دلار 547,047 یورو
513,440 بالاترین قیمت دلار 510,200 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
632,957 پوند 140,617 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,997 لیر 70,997 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
345,687 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post