نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/28 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/28 پنجشنبه ساعت 13:33:40 روز ۱۴۰۲/۷/۶ شش مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

494,473 دلار 559,463 یورو
496,400 بالاترین قیمت دلار 490,900 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
601,543 پوند 137,843 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,343 لیر 79,943 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
429,183 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post