نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/26 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/26 سه شنبه ساعت 13:31:59 روز ۱۴۰۲/۷/۴ چهار مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

495,021 دلار 523,451 یورو
495,400 بالاترین قیمت دلار 493,700 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
604,141 پوند 137,301 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,201 لیر 67,701 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
332,771 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post