نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/16 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/16 شنبه ساعت 14:31:42 روز ۱۴۰۲/۶/۲۵ بیست و پنج شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

499,466 دلار 536,716 یورو
510,000 بالاترین قیمت دلار 496,950 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
624,156 پوند 138,176 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,656 لیر 68,856 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
339,056 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post