نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/02 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/02 شنبه ساعت 14:32:19 روز ۱۴۰۱/۱/۱۳ سیزده فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

271,521 دلار 301,671 یورو
271,500 بالاترین قیمت دلار 269,950 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
356,391 پوند 74,181 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,381 لیر 43,250 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
224,041 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post