نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/30 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/30 چهارشنبه ساعت 14:31:29 روز ۱۴۰۱/۱/۱۰ ده فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

270,860 دلار 301,960 یورو
272,000 بالاترین قیمت دلار 270,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
357,100 پوند 74,596 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,366 لیر 44,066 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
223,210 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post