نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/22 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/22 سه شنبه ساعت 13:31:38 روز ۱۴۰۰/۱۲/۳ سه اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

260,880 دلار 295,320 یورو
261,300 بالاترین قیمت دلار 258,360 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
357,300 پوند 71,010 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,000 لیر 41,700 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
228,280 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post