نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/14 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/14 جمعه ساعت 13:33:57 روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ بیست و چهار دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

266,868 دلار 320,908 یورو
266,670 بالاترین قیمت دلار 266,510 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
387,528 پوند 76,998 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,848 لیر 44,748 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
246,038 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post