نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/13 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/13 پنجشنبه ساعت 13:32:14 روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ بیست و سه دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

266,670 دلار 319,750 یورو
266,670 بالاترین قیمت دلار 266,510 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
386,290 پوند 76,470 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,593 لیر 44,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
244,410 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post