نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/03 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/03 دوشنبه ساعت 13:33:35 روز ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ سیزده دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

273,870 دلار 332,740 یورو
273,950 بالاترین قیمت دلار 273,790 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
397,470 پوند 80,360 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
21,700 لیر 46,550 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
255,470 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post