نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/08 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/08 دوشنبه ساعت 13:36:42 روز ۱۴۰۰/۸/۱۷ هفده آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

280,900 دلار 325,300 یورو
281,380 بالاترین قیمت دلار 279,700 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
380,670 پوند 76,788 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,288 لیر 44,338 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
253,300 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post