نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/25 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/25 شنبه ساعت 13:32:04 روز ۱۴۰۰/۷/۳ سه مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

275,710 دلار 323,050 یورو
276,810 بالاترین قیمت دلار 275,250 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
379,440 پوند 75,050 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,303 لیر 42,750 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
256,723 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post