نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/10 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/10 سه شنبه ساعت 14:39:47 روز ۱۴۰۰/۵/۱۹ نوزده مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

260,790 دلار 298,068 یورو
261,340 بالاترین قیمت دلار 258,990 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
364,190 پوند 71,040 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,200 لیر 40,450 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
237,400 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post