نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/06 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/06 شنبه ساعت 13:47:21 روز ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هجده بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

237,510 دلار 285,990 یورو
237,550 بالاترین قیمت دلار 237,440 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
335,560 پوند 66,820 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,300 لیر 37,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
229,137 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post