نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/26 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/26 سه شنبه ساعت 14:00:58 روز ۱۳۹۹/۱۱/۷ هفت بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

229,750 دلار 278,900 یورو
229,750 بالاترین قیمت دلار 229,640 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
315,090 پوند 63,080 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,000 لیر 35,500 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
227,000 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post